Project management

Díky realizaci vlastních developerských projektů získala společnost Trikaya zkušenosti, které nyní nabízí také svým obchodním partnerům. Základním pilířem těchto služeb je zejména komplexní projektový management. 

 

Nastavení dobrého rozpočtu, dodržení kvality stavby a plánovaných termínů vyžaduje u tak složitého díla individuální odborný přístup ke každému projektu. Stěžejní částí je především promyšlené plánování, které dokáže nejenom uspořit peníze investorů, ale také eliminovat většinu komplikací, jež by mohly v rámci projektu vzniknout. Zkušený projektový manažer umí přesně definovat místa, kde lze ušetřit, protože šetření na nesprávných rozpočtových položkách může v důsledku ohrozit celý projekt.

 

Příprava projektu

 • Sestavení koncepce a investičního záměru
 • Posouzení lokality a místa stavby
 • Kalkulace nákladů a potřeb financování 
 • Zpracování řídícího harmonogramu
 • Analýza potenciálních rizik
 • Zajištění veškerých povolení

 

Tendr GD

 • Výběr a koordinace dodavatelů architektonických, technických a stavebních prací
 • Řízení projekčních prací
 • Kompletace smluvní dokumentace

 

Realizace projektu

 • Řízení stavebních prací v souladu se smluvní dokumentací
 • Organizace a vedení kontrolních dnů
 • Kontrola plnění časového harmonogramu
 • Systém sledování a kontroly nákladů
 • Management změn a dodatků v průběhu výstavby
 • Zajištění kontroly kvality

 

V rámci našich služeb investorům nabízíme jak kompletní servis, zahrnující realizaci od záměru investora až po kolaudaci a uvedení do provozu, tak dílčí konzultace týkající se konkrétních fází projektu. Vždy hledáme optimální řešení, které bude odpovídat ideálnímu poměru ceny a kvality.