Marketing

Každý projekt vyžaduje ke svému úspěšnému prodeji také dostatečnou marketingovou podporu, jež zaručuje jeho propagaci a pozitivní vnímání veřejnosti. Díky zkušenostem nabytým v rámci příprav několika vlastních projektů jsme schopni zajistit kompletní marketingový servis zaměřený na oblast developmentu.
 
Výhodou spolupráce s naším marketingovým oddělením je především zcela konkrétní znalost vývoje developerských projektů. Díky tomu můžeme nabídnout odborné služby v oblastech: 
 
Přípravy marketingové strategie včetně stanovení rozpočtu
Přípravy vizuálního a komunikačního stylu projektu
PR včetně případné krizové komunikace
        (zaštítěno agenturou Ewing PR)
Tištěné i webové propagace se všemi náležitostmi, které
        daný produkt vyžaduje
Monitoringu médií a ohlasů realizované kampaně
Flexibilní přípravy inzerce (včetně online inzerce), která
        odpovídá aktuální situaci na trhu
 
Kvalitní developerský projekt má potenciál stát se dobrou značkou. Profesionální marketing dokáže vyzdvihnout
největší benefity a výrazně podpořit jeho prodej. Na rozdíl od většiny komunikačních agentur se naše marketingové oddělení zaměřuje pouze na jedno konkrétní odvětví, díky čemuž jsme získali jedinečné zkušenosti a know-how, které jsou pro tento druh marketingu nezbytné.
 
Detailní znalost především brněnského trhu s nemovitostmi dokládají mimo jiné i průzkumy z této oblasti, které naše marketingové oddělení pravidelně připravuje a vydává. 
 
Bližší informace o službách našeho marketingového oddělení můžete získat na telefonním čísle 800 888 787.