Čtvrť Pod Hády

Nová obytná lokalita se bude nacházet v areálu zchátralé a nevyužívané továrny Ergon v Brně – Maloměřicích a Obřanech. Před realizací dojde k demolici všech budov v areálu o rozloze 6,5 hektarů. Výstavba projektu proběhne v několika etapách.Cílem společnosti Trikaya je vybudovat v dané lokalitě obytnou čtvrť, která bude zahrnovat ideální mix typů bydlení hromadného a individuálního, včetně zázemí pro sektor služeb. Potenciálními klienty jsou všichni lidé, kteří ocení kvality lokality i netradiční a progresivní zpracování architektonického návrhu. Řešení bude také klást důraz na ekologický ráz projektu, dostatek zeleně na veřejných prostranstvích a možnosti aktivního trávení volného času.Před několika lety proběhla studentská ideová soutěž na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec. Jejím cílem bylo navrhnout urbanistické řešení právě této nové obytné čtvrti. Semestrální práce vznikaly v ateliéru architektonické tvorby pedagogů Nováka a Zedníčkové.V roce 2015 proběhla urbanistická soutěž pro přizvané ateliéry, jejímž vítězem se stal návrh ateliéru Kuba a Pilař. Architekti získali úkol vytvořit tzv. masterplan nové rezidenční čtvrti. Tento návrh pracuje s prvkem centrálního náměstí, které je vstupní branou do nové čtvrti. Různé typy bydlení se vzájemně doplňují a umožňují tak všem zájemcům najít si v lokalitě své vysněné bydlení.

 

 

Inovativním typem bydlení jsou tzv. klastry – polouzavřené menší bytové celky s vlastním dvorem, který umožňuje prolínání soukromých a veřejných prostor, interakci mezi sousedy a vznik komunitního bydlení. Vaši sousedé nemusí být cizí lidé. Navržený koncept bydlení potlačuje izolovanost a umožňuje poznávání a vytváření sousedských vztahů.

 

Podstatným prvkem navržené lokality je také maximální potlačení automobilové dopravy. Auta se v lokalitě pohybují pouze po nejnutnějších obvodových komunikacích a v maximální míře se pohybují v podzemních garážích. Díky tomu vzniká bezpečný centrální prostor se zelení a pěšími uličkami.